Začalo se něco dít po vítězství ANO v krajských volbách a nástupu nového hejtmana?

Na pozvání Místní organizace ANO ve Velkých Opatovicích se 23. ledna letošního roku uskutečnila návštěva pana ing. Jana Nečase, předsedy Výboru pro dopravu a územní plánování Jihomoravského kraje a předsedy Oblastní organizace ANO Blansko. Schůzky se zúčastnili členové ANO spolu se zastupiteli a členy městské rady za ANO.

Setkání proběhlo u paní starostky Ing. Kateřiny Gerbrichové. Paní starostka seznámila Ing Nečase s problémy týkající se pozemních komunikací, dopravní obslužnosti a s dalšími tématy. V dopravní obslužnosti. Ing Nečas informoval o dlouhodobém záměru kraje na zrušení vlakové osobní dopravy z Velkých Opatovic do Boskovic z důvodu neúměrně vysokých nákladů. Toto zrušení krajský úřad začal plánovat před cca 5 lety. Tato změna vy měla nastat, dle vyjádření Ing. Nečase, v horizontu zprovoznění Boskovické železniční spojky a přímého napojení Boskovic na hlavní trať Brno - Česká Třebová. Po zprovoznění nové kolejové spojky je možnost nahrazení vlaků rychlými autobusovými spoji, které by kopírovaly stávající trať se zastávkami v centrech obcí, které měly železniční zastávky. Jednou z diskutovaných možností je i protažení osobních vlaků přijíždějících do Velkých Opatovic od Moravské Třebové, případně kombinace obojího.

U pozemních komunikací paní starostka vysvětlovala trápení s údržbou silnic v okolí města, jako např. chybějící bezpečnostní patníky, středové vodorovné značení a o ledabylých a odbytých opravách povrchu komunikací. Ing. Nečas ujistil, že krajský úřad bude intenzívně jednat s novým ředitelem SÚS a budou se společně snažit o mnohem intenzivnější údržbu silnic, na což by kraj chtěl vyčlenit dostatečně vysoké investice. To, že se za posledních 8 let jen minimálně investovalo do údržby a opravy silnic 2. a 3. tříd se projevilo tím, že v havarijním stavu je cca 2/3 celkové délky silnic  Jihomoravského kraje.

Komunikace Letovice – Velké Opatovice, tedy silnice č. 368 a č. 372 bude v letošním roce ve stádiu projektové přípravy a plánování výkupu dotčených pozemků a v roce 2018 by měla konečně začít rekonstrukce. O tuto rekonstrukci komunikace, dle vyjádření Ing Nečase se osobně zajímá hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Šimek což je příslibem, že se akce v dohledné době podaří a volební sliby ANO budou splněné.

Další informace se týkala jednání Spolku pro výstavbu D35 a D43 v roce 2016. U D43 je snaha aby, záměr realizace D43 byl zahrnut do plánu výstavby dálnic vedené na ministerstvu dopravy, kde podle zjištění není s touto komunikací v úseku od odbočky na Boskovice po křížení s D35 u Moravské Třebové vůbec počítáno.

Ing. Nečas je pevně přesvědčen, že se spolku, pod vedením poslance za hnutí ANO pana Kolovratníka, podaří MD přesvědčit o důležitosti realizace této části D43, která by přinesla úlevu od dopravní zátěže nejen obcím ležícím v údolí řeky Svitavy, ale zároveň by přispěla k rozvoji severní části Jihomoravského kraje a výbornému dopravnímu napojení tohoto území na krajské město Brno.

24. 2. 2017