Šance nejen pro novou léčebnu

V pátek 8. září naši obec navštívil bývalý ministr financí a předseda hnutí ANO 2011 pan Andrej Babiš za doprovodu náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Ing. Taťány Malé, do jejíž kompetence spadá zabezpečování samosprávných úkolů v oblasti majetku a investic. Mezi dalšími členy delegace byla členka zastupitelstva JMK Mgr. Lenka Dražilová a několik dalších hostů.

 
 Členové delegace při návštěvě Císařské jeskyně.
Zleva Mgr. Lenka Dražilová, Mgr. Ing. Taťána Malá,
MUDr. Jarmila Überhuberová, Ing. Andrej Babiš
a MUDr. Kateřina Bednaříková
 

V neformálním rozhovoru před Císařskou jeskyní zleva Mgr. Ing. Taťána Malá, MUDr. Kateřina Bednaříková,
Ing. Andrej Babiš, Mgr. Josef Škvařil
a Mgr. Lenka Dražilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva se uskutečnila na pozvání místní organizace ANO 2011 v Ostrově u Macochy a jejím cílem bylo seznámit přímo v terénu zástupce kraje a pana předsedu se záměrem vybudování komplexu nové léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Realizace této výstavby je dlouhodobě jedním z prioritních programových cílů MO ANO v Ostrově u Macochy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o investiční záměr ve výši téměř 100 milionů korun, jde o problematiku, která má celorepublikový přesah.

Přesvědčit vedení v Praze o důležitosti našeho záměru stálo mnoho úsilí, ale povedlo se a pro návštěvu Ostrova byla navzdory nabitému programu politiků vyčleněna hodina času. Během této doby byla využita doslova každá minuta. Členy delegace při příjezdu uvítali nejen zástupci vedení obce a místní organizace hnutí, ale i řada občanů. Hosté si nejprve prohlédli stávající léčebnu. Vzápětí následovala prezentace, během které byli přítomní prostřednictvím paní primářky MUDr. Überhuberové seznámeni s investičním záměrem nové stavby a širší problematikou speleoterapie, která je unikátním způsobem léčby dětí s dýchacími obtížemi. Díky výborným léčebným výsledkům se naše malá obec dostává do povědomí odborné lékařské veřejnosti daleko za hranicemi republiky. Prezentovaná fakta členy delegace zaujala natolik, že navzdory časovému skluzu proběhla i návštěva Císařské jeskyně, která je místem léčby mladých pacientů.

Realizace výstavby nové léčebny je během na dlouhou trať, na které stojí řada překážek. Jejich zdolávání však bezpochyby stojí za to. Uzdravovat nemocné děti prostřednictvím unikátní metody, kterou nemůže nabídnout mnoho míst v Evropě, je dar, který si možná dosud ani plně neuvědomujeme. Nad rámec toho však pro obec tato investice může mít zásadní dopad ve vytvoření řady pracovních míst, podporu drobného podnikání, a v neposlední řadě také možnost využít budovu původní léčebny pro zabezpečení služeb, které jsou v Ostrově ohroženy či kompletně schází.

Záměr výstavby není nový. V různé podobě se řeší již desítky let. Dosud bezvýsledně. Na jeho prospěšnosti přitom panuje shoda mezi odbornou veřejností i obyčejnými lidmi bez rozdílu věku, povolání či politické příslušnosti. Investice takového rozsahu se ovšem navzdory veškeré užitečnosti a potřebnosti neprosazuje lehce. Je proto třeba hledat všechny cesty k její realizaci. Každý impuls, který tuto věc posune k úspěšnému konci, je potřebný a vítaný. Snad se takovým důležitým impulsem do budoucna stane i tato návštěva.

Mgr. Josef Škvařil, předseda MO ANO

8. 9. 2017