Reakce Ing. Jana Nečase předsedy Výboru pro dopravu a územní plánování JMK na článek uveřejněný v Blanenském deníku.

Z médií jsem se dozvěděl, že se v Blansku podařilo vyřešit letitý problém týkající se tvorby kolon u železničního přejezdu. Nezbylo mi, než se hořce pousmát nad tímto tvrzením, které prověřuje dnes a denně dopravní situace v Blansku.

Před téměř čtyřmi roky, jsem se v rámci svojí profese u dopravce ČD, podílel na přípravě jízdního řádu. Protože mi bylo jasné, že s růstem počtu vlakových spojů se bude prodlužovat doba uzavření železničního přejezdu v Blansku, vyzval jsem k jednání SŽDC, jako správce železniční infrastruktury, se snahou zmírnit dopady nárůstu vlakové dopravy. Navrhnul jsem i možná řešení, jak technické - posun návěstidla před přejezd (čímž by docházelo k uzavření přejezdu až při zastavení osobního vlaku na zastávce), technologické i provozní (jenž spočívalo v zastavování vlaků na zastávce dále ve směru Letovice), čímž dochází k uvolnění přejezdu. Zástupci SŽDC se odmítli se mnou bavit nad technickými i technologickými záležitostmi s tím, že je pro ně partnerem pouze město, protože o případné náklady by se s nimi mělo podělit. Zvláště z toho důvodu, že město má roky naplánován nadjezd a tudíž problém je v řešení města. Jediné co se mi podařilo domluvit v rámci jedné firmy (myšleno ČD), byla provozní úprava v zastavování vlaků.
Při povolebním vyjednávání v roce 2014 jsem starostovi města nabídnul možnost zapojení se na straně města do jednání se SŽDC o řešení problému se železničním přejezdem. Tato nabídka bohužel jako opozičnímu partnerovi nebyla vyslyšena a starostovi na jednání se SŽDC bylo řečeno, že se nedá nic dělat a s tím se bohužel spokojil a další kroky již nebyly učiněny.
Letos na jaře jsem po zjištění skutečnosti, že bude od nového jízdního řádu poměrně zásadní nárůst dálkové vlakové dopravy (konkurenční boj soukromého dopravce na trati Brno – Praha) a bude opět eskalovat nárůst doby uzavření přejezdu, vstoupil opět do jednání se SŽDC, tentokráte již na straně objednatele regionální autobusové dopravy – Jihomoravského kraje. Je totiž oprávněná obava, že naroste i zpožďování autobusových linek IDS JMK. Tentokrát již zástupci SŽDC museli na mé podněty reagovat, nicméně bohužel jsme po vzájemném jednání zjistili, že po modernizaci traťového zabezpečovacího zařízení v nedávné době, by již technické úpravy nestály řádově statisíce korun, ale miliony a tudíž jsou nereálné. A provozní úprava, o které se teď píše jako o spáse odstranění kolon? Jde pouze o to, že u ČD je mnoho nových strojvedoucích, kteří nebyli informováni o dohodě před třemi roky a začali zastavovat na místě přijatelnějším pro cestující bez ohledu na přejezd. A tak se stávalo, že vlaky, které jsou vedeny staršími zkušenějšími strojvedoucími, zastavovaly doposud dále a jiné blíže. Tudíž se tato záležitost sjednotí. Úleva to bude jen minimální a vzhledem k nárůstu dálkové dopravy se obávám, že bude mít minimální dopad.
Jak z toho ven? Snad by pomohlo v rámci modernizace tratě, která se chystá, posunutí nástupiště směr Brno za přejezd ve směru k nádraží, ale nejdůležitějším bodem bude vybudování nadjezdu. Mimochodem ten již mohl stát od poslední zásadní modernizace tratě v roce 1997, ale bohužel liknavostí tehdejšího vedení města (některé strany jsou stále v současné koalici), jsme se jej dosud nedočkali. A bohužel stále ještě nejsou ani vykoupeny veškeré pozemky potřebné pro tuto stavbu. Což již mohlo být dávno provedeno, opět nebýt nečinnosti hlavně předešlých vedení města Blanska.
Snad se jí v budoucnosti dočkáme a tím i odstranění kolon u železniční zastávky. Nicméně to ještě nějaký ten rok jistě potrvá.
Ing. Jan Nečas (ANO)
předseda Výboru pro dopravu a územní plánování JMK

27. 11. 2017