Na slovíčko s . . . 2. díl

Do února sice vstupujeme s chřipkovou epidemií, ale ani ta nás nezastavila, abychom Vám nepřinesli další ze série rozhovorů "Na slovíčko s . . . Tentokrát na otázky Lenky Šebelové odpovídala Mgr. Lenka Dražilová. členka Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předsedkyně sociálně zdravotní komise JMK


Jak na Vás zapůsobil celkový počet hlasů v krajských volbách?
Očekávala jsem dobrý výsledek, ale upřímně, skutečnost předčila mé očekávání. Hejtman Hašek dělal všechno pro znovuzvolení a bála jsem se, že lidé opět jeho slibům uvěří. Je pro mě příjemným překvapením, že se tak nestalo.

S jakými prioritami jste na Krajský úřad šla?

V sociální oblasti pracuji od roku 1996, nejprve jako vedoucí oddělení péče o děti, posléze vedoucí odboru sociálních věcí Okresního úřadu Blansko a nyní dlouhodobě jako ředitelka domovů pro seniory. Mám zkušenosti i s prací na krajském úřadě, protože jsem dva roky řídila organizační odbor. Domnívám se, že tento mix zkušeností je dobrým předpokladem pro práci zastupitele kraje,pochopitelně se budu snažit prosadit body našeho programu v sociální oblasti.
Je jich mnoho,

vyjmenuji alespoň ty, které jsou mi velmi blízké:

Radou JMK jsem byla jmenována předsedkyní sociálně-zdravotní komise, uvolněným předsedou sociálně-zdravotního výboru je kolega Milan Vojta, takže budeme úzce spolupracovat.

Co považujete za svůj osobní úkol ve vedení kraje ve funkčním období?
Nejsem součástí vedení kraje, komise je pouze doporučujícím orgánem pro rozhodnutí rady kraje.

Jak vnímáte krajskou politiku ve vztahu k okresu Blansko?
Souhlasím s kolegou Nečasem (rozhovor Na Slovíčko leden 2017),  že budeme věnovat pozornost problematice různých oblastí, nejen těm, které jsou nám pracovně blízké. Jednoduše všemu, co by přispělo rozvoji našeho okresu ařešilo problémy jeho obyvatelů.

Co pro Vás bylo překvapením na setkání zastupitelů?
Příjemné pro mě bylo, že skončil předvolební boj, všichni vystupují slušně a korektně. Doufám, že se nemýlím a nebylo to pouze vánoční atmosféru…Od kolegů slyším, že dobře funguje koaliční spolupráce. Sociální problematiku má na starost zástupce ČSSD, proto se k tomu ráda znovu vyjádřím např. po půl roce práce, až budu mít osobní zkušenosti.

Mohou se s Vámi občané spojit? Mohou Vás kontaktovat?
Samozřejmě, že mohou. Během den jsem pracovně velmi vytížená, takže telefonu 724 174 363 prosím využívat minimálně, email: drazilova.lenka@kr-jihomoravsky.cz ,odpovím kdykoli.

Děkuji za rozhovor.

A Vy, členové a příznivci Hnutí ANO 2011, se už nyní můžete těšit na další rozhovor se zajímavou osobností.

26. 1. 2017