Na slovíčko s . . . 3. díl

Zima je téměř pryč a před námi je mnohem příznivější jarní počasí. Než ale přijde to pravé jarní sluníčko, musíme ještě chvíli počkat. Čekání se Vám pokusíme zkrátit rozhovorem s Ing. Jiřím Míšenským, předsedou místní organizace hnutí ANO 2011 Blansko. S Ing. Míšenským rozmlouval Bohuslav Kučera.

Jak hodnotíte poslední dva roky u vás v komunální politice a jak svou činnost?

Myslím si, že komunální politika v Blansku je téměř bezkonfliktní a jsem přesvědčen, že je většinou v zájmu občanů. Opozice s vedením radnice spíš spolupracuje a třecích ploch není příliš. V takovéto atmosféře se dobře pracuje, jednání jsou připravena a vedení radnice většinou respektuje názory výborů a komisí a dokáže obhájit svoje kroky logickým zdůvodněním. Jsou zde některé body, se kterými nesouhlasíme, či na ně máme odlišný názor a upozorňujeme, že by bylo možné nalézt vhodnější řešení (silniční průtah městem, skleníky, Dukla), ale to je asi tak všechno, co můžeme jako opozice dělat.

Jsem předseda zastupitelského klubu hnutí ANO a před zasedáním Zastupitelstva města Blanska svolávám všechny členy místní organizace, aby byly projednány závažné otázky a členové měli dostatek informací, co se děje a projednává.

Myslíte si, že je důležité propojení komunální politiky s politikou krajskou?

Určitě je to důležité, majetky města a kraje se prolínají, hlavně silnice, zřizovatelsky střední školy a další organizace a je nutné záležitosti komunikovat, projednávat a objektivně posuzovat. Někdy se může z kraje jevit určitá problematika jinak, než je „odspodu“. Pokud je vůle navzájem si naslouchat, tak je to v pořádku. Zdá se mi,
že s novým vedením kraje se pracuje efektivněji a přímočařeji.

Máte před sebou v tomto roce nějaký důležitý úkol?

Určitě. V plánu práce MO máme několik akcí, kde prezentujeme činnost hnutí ANO, jako Dětský den, 

účast na běhu YouDreamWeRun, Gulášobraní, účast na Blanenské desítce a půlmaratonu a hlavně, zajištění úspěšných voleb do Poslanecké sněmovny, kde je předpoklad, že i naši kandidáti budou úspěšní.
Myslím si, že se nebudeme vůbec nudit.

Domníváte se, že jsou občané v komunální politice aktivní a mají zájem o to co se děje v jejich blízkém okolí?

Jsou aktivní pouze tehdy, když je nějaký problém v jejich okolí, který je nějak trápí nebo omezuje. Jinak bohužel je spíše pasivita, nezájem o politické dění. O tom něco také vypovídá účast na posledních krajských a senátních volbách.

Pokud byste měl tu moc něco změnit ve vaší obci nebo městě, co by to bylo?

Tak by to bylo asi myšlení lidí, kteří jsou apatičtí k dění kolem, k vandalství, sprejerství, drobné kriminalitě.
A hlavně bych dal zásadně větší prostor školám a jejich pravomocem, protože pokud se bude dál tolerovat trend ustupovat žákům a studentům a neobjektivním rodičům, tak za pár let zapláčeme nad výsledkem.
A samozřejmě pokles úrovně studia na všech stupních se velmi projeví v budoucnu.

A neposlední věc je struktura škol. Vědomě, pod zástěrkou demokracie, vychováváme mládež ne pro praxi, ale pro pracovní úřad. A to je velký smutek.

Opusťme politickou scénu. Máte už naplánovanou letní dovolenou? Dejte nám typ na zajímavé místo.

O mě se ví, že můj život je úzce spojen se sportem. Tak i má dovolená bude jako každý rok na kole. Na začátku prázdnin jedeme týden kolem nádherného italského jezera Lago di Garda, v polovině prázdnin pak jedeme ca 10 dní na kole kolem Holandska. A protože se věnuji intenzivně golfu, tak mám v plánu návštěvu pár hřišť jak v Česku, tak v zahraničí.

A tip na dovolenou?  Loni a předloni jsme na kole projezdili třeba stezku kolem řeky Mur v Rakousku. Nádhera. Nebo kolem Bodamského jezera, třemi státy, Rýnské vodopády, pohoří Silveretta. A i v Česku je krásné ježdění kolem Lipna. Tam se udělalo hodně pro cykloturistiku. A Jižní Čechy na kole jsou nádherné. Všem přeji hodně šťastných kilometrů, jak na kole, nebo pěšky. Hlavně něco aktivně dělat pro sebe a pro rodinu.

A na závěr?

Rád bych touto cestou pozval do našich řad nové členy, kteří se chtějí angažovat v místní politice. Každý zájemce mě může kontaktovat na e-mailu: mo.blansko@anobudelip.cz

Děkuji za rozhovor.

10. 3. 2017