Na slovíčko s . . . 4. díl

Cítíte to také? Jaro plné vůní, barev a dobré nálady. Probouzející se příroda nám dodává energii tolik potřebnou v letošním volebním roce. V dubnovém rozhovoru Vám představíme Ing. Lukáše Holíka, předsedu MO ANO Boskovice. S Ing. Holíkem rozmlouval Bohuslav Kučera.

Co Vás přivedlo do politiky? 

Mám moc rád Boskovice a svoji zemi.  Přeji si, aby moje město vzkvétalo, aby v něm lidé rádi žili a aby vedení města naslouchalo jejich přáním a představám a taky je dokázalo řešit. Tohle je moje dlouhodobá vize. A protože jsem měl před časem pocit, že se politické reprezentaci příliš nedaří tuto vizi naplňovat, tak jsem se rozhodl sám do politiky jít.

Myslíte si, že je důležité zapojit mladé lidi do komunální politiky?

Především si myslím, že je třeba, aby se pokud možno všichni lidé aktivně zajímali o politiku. Staří i mladí. Současný nezájem o politiku mě děsí, protože právě ona rozhoduje o tom, co se ve městě děje a určuje směr, kterým se město bude ubírat. Za naši místní organizaci chci říct, že jsme otevření každému názoru a rádi ho probereme.

Byl jste jedním z účastníků letošního sněmu Hnutí ANO v Praze. Jak na Vás sněm působil a co jste si z něj odnesl pro svoji práci v boskovické místní organizaci ANO?

Na jedné straně až mi přišlo až úsměvné, jak media dokážou ohýbat pravdu. Myslím, že právě Hnutí ANO s tím má spoustu špatných zkušeností. Podle toho, co jsem o průběhu sněmu četl v médiích, jsem měl pocit, že se účastním úplně jiné akce, než o které se píše. Na druhé straně mě velice zaujalo vystoupení úspěšných podnikatelů a jejich vyjádření podpory našemu hnutí. Jsem rád, že osobnosti jako Milan Hlinička, František Piškanin, Jiří Bláha a další se s naší vizí a toho, co ANO dělá pro lidi, ztotožňují.

V letošním roce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Současné průzkumy ukazují, že Hnutí ANO je favoritem voleb. Máte nějakou radu, jak přilákat i ty nerozhodnuté občany k volebním urnám?

Stačí se podívat na výsledky hospodaření státu, práci jednotlivých ministerstev, to myslím mluví za vše.

Je nějaké stěžejní téma, které MO Boskovice v letošním roce řeší?

Důležitých témat je více, knihovna, Sokolovna, letní kino, ale za aktuálně nejdůležitější považuji dostavbu sportovního areálu Červená zahrada a to proto, že existuje několik možností, jak areál v budoucnu řešit. V boskovické místní organizaci ANO jsme skálopevně přesvědčení, že klíčem k úspěchu je především precizně definovat samo zadání. Pak bychom mohli nechat zadat veřejnou soutěž na celý areál s možností řešit jednotlivé části architektonicky postupně.

Jedním z úkolů OO Blansko je získat do svých řad nové členy. Mohou Vás případní zájemci z Boskovicka kontaktovat a jak?

Budeme rádi, když naše řady rozšíří noví členové, s chutí práci pro občany. Případní zájemci mě mohou kontaktovat na emailu mo.boskovice@anobudelip.cz nebo na FB stránce https://www.facebook.com/holik.lukas/

Na co by jste nás v Boskovicích pozval? Mě se třeba moc líbí  Festival pro židovskou čtvrť.

Určitě záleží na chuti návštěvníka, ale věřím, že Boskovice svou pestrostí, ať už kulturních akcí či přírodních krás uspokojí i náhodné návštěvníky. Pokud jde o nejbližší akce, určitě bych vás pozval na boskovické běhy, které se uskuteční už 1. května. A taky doporučuji sledovat stránku https://www.kulturaboskovice.cz/, protože kvalita akcí, které pořádá parta z Kulturního zařízení města Boskovice, jde stále nahoru.

 

Děkuji za rozhovor

10. 4. 2017