Na slovíčko s . . . 5. díl

Květen je měsíc, kdy se dějí věci nevídané na naší politické scéně. Hon na předsedu Hnutí se dá přirovnat k čarodějnickým procesům v 17. století. Jen Bobliga vystřídal Sobotka. Doufáme, že vše dopadne dobře nejen pro Hnutí, ale hlavně pro občany naší země. Tyto nelehké časy se Vám pokusíme zpříjemnit rozhovorem s Bc. Lenkou Šebelovou, DiS, místopředsedkyní OO ANO Blansko a předsedkyní MO ANO Jedovnice. S Bc. Lenkou Šebelovou, Dis, rozmlouval Bohuslav Kučera.

V politice je docela málo žen, co přivedlo Vás do komunální politiky?

Měla jsem několik motivací pro vstup do politiky. Velmi se mi líbí Havlova myšlenka o občanské společnosti, kdy její částečnou formu plnění jsem viděla právě v tom, že se budu politicky angažovat. Další motivací bylo to, že pouze vysedávání u TV nebo jinde a nadávání na situaci nic nezmění ani nezlepší. Vnímala jsem i to, že mám případně časový prostor pro to, politice se věnovat. I když to nevypadá, čas to zabere. Vstup do ANO v roce 2013 jsem zhodnotila na základě programu hnutí, se kterým jsem se ztotožnila. A ještě dovětek k tomu, že je málo žen v politice. V tom se shodneme, důležitější však je to, aby se zapojili osoby, které jsou aktivní a mají zájem pracovat na změně, která prostě nebude za 4 roky funkčního období, ale bude trvat min. jednu generaci.

Jste členkou rady městyse Jedovnice a předsedkyní komise pro spolkovou činnost za Hnutí ANO. Jak se daří spolkům v Jedovnicích

Spolkům se daří moc dobře a jsem na naše spolky pyšná. Mají stálý počet členů, jsou aktivní a ochotní spolupracovat. Roli těchto organizací vnímám jako zásadní pro veřejný život v obcích do 3000 obyvatel. Kdyby nebyli, nevím, co bychom bez nich dělali.

Byla jste na letošního sněmu Hnutí ANO v Praze. Když jsem sledoval, jak novináři překrucují věty vystupujích na Sněmu, byl jsem nemile překvapen. Sledujete česká media a co říkáte na to, jak tisk ovlivňuje veřejné mínění?

Ano, poprvé jsem měla tu čest být na této akci. A také poprvé jsme měla tu možnost vidět na vlastní oči, jak média vše mění k obrazu svému. Jen uvedu jednoduchý příklad fotografií  - média našeho  předsedu ukazují všude jako mračícího se člověka. Na sněmu přitom byl pozitivní, veselý a usmíval se po celou. Už jen toto má vliv na vnímání našeho předsedy. Ano, je toto sice banální... Má pak cenu, abych řešila obsahy informací uvedených na internetu atd.? Zde je třeba dávat velký pozor na to, co je uvedeno... já osobně nemám vůbec problém, když se mě kdokoli z okolí zeptá na konkrétní věc. Protože to je nejlepší možná cesta  jak vědět i za b. Rozhodnutí o tom, co si pak občan myslí je samozřejmě na něm.

Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny. V polovině dubna 2017 společnost Sanep.cz zveřejnila volební preference, kde ANO vede s 27,5% . Oproti posledním výsledkům je to pokles o 1,4%. Čím si to vysvětlujete a jak by bylo podle Vás nejlepší apelovat na nerozhodnuté voliče?

Já osobně tyto průzkumy neřeším. Tento pokles nevím, čím si vysvětlit a jistě to není dobře. Apelovat je třeba na všechny i na rozhodnuté. Je třeba vysvětlovat program a co je třeba změnit. Velice je mi líto, že nejde s každým pohovořit. Těším se  tedy na kampaň, kde bude možné opět se potkat s lidmi a diskutovat osobně o všem. A to by se pak mělo promítnout na preferencí.

Jaké úkoly má na letošní rok MO ANO Jedovnice?

Naše MO má plán činností jako každý rok, zviditelnění se, komunikace s občany, zajišťování nových osob pro aktivní účast v hnutí a příprava na další rok, kdy budou komunální volby. Součástí naší práce bude i pomoc při kontaktní kampani do PS na podzim.

Jedním z úkolů OO ANO Blansko je získat do svých řad nové členy. Mohou vás případní zájemci o spolupráci z Jedovnic a okolí kontaktovat a jak?

Ano, určitě. Velice ráda se s kýmkoli potkám a pohovořím, co a jak si myslí a co chce případně změnit. Naše E-mailová adresa je: mo.jedovnice@anobudelip.cz. Mobil mám uvedený na webových stránkách OO Blansko.

Když slyším “Jedovnice”, vybaví se mi závody motorových člunů a výlov rybníka. Na co byste nás v Jedovnicích pozvala Vy?

Pozvala bych Vás na dobré jídlo v místních restauracích, příjemnou procházku kolem naše rybníka, v případě zájmu přespání v ATC Olšovec a taky třeba na návštěvu našeho kostela. Nebo projížďka na kole  na trasách singltrailů. V létě pak vodní lyže a koupání v rybníku Olšovec. Dokonce máme i hody v červnu, kde budeme prezentovat nové kroje...Věřím, že si každý najde své.

12. 5. 2017