Na slovíčko s . . . 6. díl

Jako dítě školou povinné jsem měl červen spojený s koncem školního roku. Vidina prázdnin byla velmi lákavá. Dnes, s odstupem času, vidím letošní červen jako začátek volební kampaně do poslanecké sněmovny. Preferenční hlasy mluví jasně. ANO, vedeme. A Sobotkovo ČSSD? Na čtvrtém místě! Napadá mě latinské "Vox populi". V podobném duchu je i červnový rozhovor s Mgr. Josefem Škvařilem, předsedou MO ANO Ostrov u Macochy. S Mgr. Josefem Škvařilem, rozmlouval Bohuslav Kučera.

Co přivedlo Vás do komunální politiky, a jak moc se rozcházejí Vaše ideály se skutečností?

O veřejné dění jsem se zajímal už od útlého mládí. Rodina mojí maminky měla tvrdou zkušenost z politických perzekucí v období padesátých let. Bratr dědečka žil v emigraci, pracoval mimo jiné i v zahraničním rozhlase a mě politika lákala již od dětství, jako jakási třináctá komnata, po jejímž otevření může člověk spoustu věcí změnit k lepšímu, ale také utržit tvrdé rány.  

Když jsem pak v roce 1998 dostal nabídku kandidovat do zastupitelstva obce jako nestraník, přijal jsem ji a od té doby působím nepřetržitě v zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy. Za tu dobu již městys vede třetí starosta, nicméně řada problémů spojených s životem obce se nemění.

Za téměř dvacet let v komunální politice člověk své ideály nutně koriguje a stává se realistou, neboť politika je často o kompromisech. Přesto někdy propadám pocitu marného boje s větrnými mlýny a neubráním se zklamání z toho, že dobré myšlenky často zapadnou ve změti partikulárních zájmů, lobbistických tlaků atd.  Stále ovšem věřím ve slušnost a korektní způsoby prosazování politických vizí. Ideály prostě nelze ztratit neboť bez vizí a ideálů se slušná politika dělat nedá.

Jste členem zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy. Jak se Vám daří ovlivňovat činnosti městyse?

V současném patnáctičlenném zastupitelstvu má hnutí ANO dva mandáty a jsme v opozici. Koalice ČSSD (8) a KDU - ČSL (3) disponuje dohromady 11 hlasy. Tento počet evokuje fotbalovou jedenáctku a lze říci, že místní fotbalový klub je skutečně stmelující platformou současného zastupitelstva.

Pohledem prosté matematické logiky je tedy zřejmé, že naše možnosti zásadním způsobem ovlivňovat chod městyse jsou značně omezené. Na druhou stranu je nutné dodat, že komunální politika v obci se zhruba 1100 obyvateli probíhá na poněkud odlišné bázi ve srovnání s politikou v zastupitelstvech větších měst. Pokud řešíte stavbu chodníku či opravu vodovodu, tak na politické příslušnosti opravdu nezáleží a často jsou rozhodující spíše odborné znalosti či praktické zkušenosti. Na druhou stranu existují otázky koncepční, kde k názorovým střetům a stranické profilaci dochází.

Jste členem zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, členem Komise pro výchovu, vzdělání a sport rady Krajského úřadu Jihomoravského kraje a ještě ředitel Základní umělecké školy v Jedovnicích. Prozraďte mi, jak se Vám daří skloubit tyto činnosti?

Skloubení práce v KVVS s povoláním ředitele základní umělecké školy je do jisté míry optimální symbiózou, neboť umělecké školy jsou zřizovány krajem a naše ZUŠ navíc sdílí budovu se střední průmyslovou školou v Jedovnicích, jejíž zřizovatelem je také Jihomoravský kraj. Díky tomu je mi velká část problematiky řešené v KVVS profesně velmi blízká, a to i s přihlédnutím k více než jedenáctileté zkušenosti s vedením krajem zřizované školy.

 V zastupitelstvu městyse je školství také mojí dlouholetou prioritou. V minulosti jsem učil i na základní škole, takže se dovedu vžít do obou rolí jak ředitele školy, tak jejího zřizovatele, což je pro práci v komunální politice určitá výhoda.

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Dnes už víme, že předčasné volby, jak je navrhovala ČSSD, nebudou a že volby proběhnou v řádném termínu. Hnutí ANO má poměrně velký náskok v preferencích voličů. Ale stejně: Máte nějaký nápad, jak oslovit ještě nerozhodné voliče?

O zázračnou recepturu na oslovení nerozhodnutých voličů by nepochybně měly zájem všechny politické subjekty. Obávám se však, že jednoduchá rada neexistuje. Úspěch či neúspěch ve volbách bude součtem řady měnících se faktorů a mozaikou do níž vkládá větší či menší střípek každý z členů hnutí. Naší silnou devizou je nepochybně osobnost Andreje Babiše se všemi pozitivy i negativy. Na rozdíl od řady jiných politických vůdců dokáže pan předseda směrem k veřejnosti hovořit jasně a srozumitelně a také se nebojí přiznat chybu. Osobně se domnívám, že právě věrohodná a maximálně srozumitelná formulace jasných politických vizí směrem k nejširším vrstvám společnosti je oním receptem na nerozhodnuté voliče.

Jsme skoro v polovině roku 2017. Jak se daří naplňovat úkoly, které jste si v MO ANO Ostrov u Macochy daly a jaké úkoly vás ještě čekají?

Práce v obecním zastupitelstvu je sled řešení kontinuálně plynoucí řady problémů, jejíž konec prakticky nikdy nenastává. V těchto řádcích není prostor na detailní popis všech dílčích priorit, které jsme si jako hnutí na komunální úrovni předsevzali vyřešit, nicméně za všechny bych zmínil ten nejzásadnější bod. Tím je vybudování nového sanatoria se speleoterapií pro léčbu dětí s astmatem, které by nahradilo dnes již zcela nevyhovující přes třicet let využívanou provizorní budovu v sousedství základní školy.

Tento projekt byl v minulosti velmi blízko zahájení již několikrát, ale dosud se jej nepodařilo realizovat. Snažíme se tuto záležitost posunout z roviny regionální na úroveň republikovou. Sháníme politické i mediální partnery a věříme, že se tento záměr podaří zrealizovat. Tato záležitost je prozatím naším hlavním a nejviditelnějším cílem blízké budoucnosti.

Jedním z úkolů OO ANO Blansko je získat do svých řad nové členy. Mohou Vás případní zájemci o spolupráci z Ostrova u Macochy a okolí  kontaktovat a jak?

Získávání nových členů je samozřejmě trvalou prioritou naší malé místní organizace. Vzhledem k velikosti Ostrova u Macochy je nábor nových členů spíše o osobním kontaktu než o náborových kampaních většího formátu. V menších obcích se lidé znají a cestu k jednání si v případě potřeby najdou snáze než ve městech.  Případní zájemci o členství či sympatizanti z širšího okolí ovšem mohou naši místní organizaci kontaktovat prostřednictvím oficiální e-mailové adresy: mo.ostrov.u.macochy@anobudelip.cz, která je plně funkční a je přístupná i z oficiálních stránek hnutí.   Asi nemusím dodávat, že noví sympatizanti či zájemci o členství mají u nás dveře otevřené.

Ostrov u Macochy je mojí srdeční záležitostí. A to není jen tím, že zde máme chatu. Krajina okolo je esencí toho, co Moravský kras nabízí. Máte Vy sám nějaké místo, které je pro Vás opravdu to “srdeční”? A kam byste pozval návštěvníky Ostrova u Macochy Vy?

Ostrov u Macochy skutečně leží v nádherné krajině uprostřed Moravského krasu. Turisté z celého světa sem přijíždí za prohlídkou jeskyně Balcarky, která je výjimečná svými barevnými krápníky. Milovníci adrenalinu v poslední době začínají využívat také atraktivní speleoferatu krasového podzemí Ostrovské vodní propasti, což je opravdu netradiční zážitek. Máme zde ale také větrný mlýn či barokní kostel. V pohostinství Staré časy si poté může vyhladovělý turista dát dobré jídlo, zkrátka máme příchozím co nabídnout.

A moje opravdu „srdeční místo“? Leží 17 km severně od Ostrova a je spojeno s  obvyklými nedělními cyklovýlety s dalekohledem, kdy s oblibou relaxuji u dalekých rozhledů do krajiny. Z návrší větrného parku v Protivanově lze za dobrého počasí přehlédnout velkou část Moravy, od vrcholu Pradědu až k hřebenům Beskyd. Pod nohama máte města od Šternberku přes Olomouc až po Kroměříž, prostě nádhera!

 

Děkuji za rozhovor

5. 6. 2017