Na slovíčko 8. díl...

Srpen. Měsíc, který nemají školou povinné děti rády. Povinnosti jsou už tak blízko a konec prázdnin na dohled. Pro nás v Hnutí ANO je letošní srpen měsícem, kdy očekáváme začátek volební kampaně do Parlamentu České republiky. Všichni vidíme, jaké zbraně vytahují další politické strany a nevypadá to, že by nastávající volební kampaň byla gentlemanským duelem. V posledním, prázdninovém, rozhovoru Vám představíme předsedu OO ANO Velké Opatovice, pana Zdeňka Živného. Se Zdeňkem Živným rozmlouval Bohuslav Kučera.

Jste předsedou MO ANO Velké Opatovice. Co Vás přivedlo do Hnutí ANO a komunální politiky?

Do roku 2008 jsem i s rodinou bydlel  v panelovém bytě na jednom sídlišti ve Velkých Opatovicích. Když se naše děti  osamostatnili, tak jsme se s manželkou rozhodli koupit rodinný domek. Při jeho celkové rekonstrukci jsme přišli při zajišťování různých povoleních do kontaktu s místní samosprávou. Při jednom klíčovém problému nám nebylo vyhověno, což se bohužel stává a každý to musí pochopit, ale odpověď místních politiků se zakládala na lžích a při dalších jednáních se v tom jenom utvrzovali. Bohužel v té době bylo při vedení města všechno podřízeno jednomu klíčovému politikovi, který si svým jednáním obhajoval své lukrativního místo.  Mým krédem v životě nebyly lži,neférové jednání, ale rovné jednání a zdravý selský rozum, na což jsem mnohokrát v životě doplatil. Od roku 2011 jsem sledoval vznik nového hnutí  ANO 2011. Při on-line přenosech předvolebních mítinků před parlamentními volbami  2013 jsem se přesvědčil, že tito pánové to myslí upřímně a v roce 2013 jsme společně s Ing. Kolářem založili MO  a následně jsme sestavili kandidátku  pro komunální volby.

Jak se díváte na výsledky voleb Hnutí ANO v kraji a na komunální úrovni? Daří se Vám prosazovat Vaše vize a úkoly na komunální úrovni?

Na základě výsledku krajských voleb 2016 v našem městě zvítězilo hnutí ANO. Bylo to zásluhou práce všech členů a zastupitelů za naše hnutí, kteří před volbami odvedli dobrou týmovou práci. Také bych chtěl vyzvednout velký morální kredit našeho zastupitele, člena rady města a krajské komise finanční a majetkové, pana Ing. Mazuru, který je svým přístupem příkladem našim obyvatelům, což  také přispělo k podpoře občanů našeho města  našemu hnutí. Rád bych mu tímto upřímně poděkoval.

Naše MO je aktivně zapojena do  komunální politiky v našem městě. Po neúspěšném povolebním jednání v roce 2014 jsme přešli do opozice, ale v roce 2015 při rozkolu v koalici jsme se stali její součástí. V současnosti máme v 17členém zastupitelstvu tři zástupce a  v pětičlenné radě dva zástupce. Všichni pracují ve výborech nebo zřízených komisích. Před každým zastupitelstvem se členové a zastupitelé za MO ANO  pravidelně scházejí  a předávají si navzájem informace .

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. OO ANO Blansko má své kandidáty do poslanecké sněmovny. Jak vidíte výsledky voleb Vy?

Věřím,že kvalita vybraných kandidátů zajistí co nejlepší výsledek.Můj odhad je okolo 25 %.

Velké Opatovice jsou městem na severu Jihomoravského kraje. Dostupnost Velkých Opatovic je dle mého názoru horší. Co nejvíce trápí Velké Opatovice? Je to například problém se silnicí R43?

Otázka výstavby silnice R43 je dle mého názoru běh na dlouhou trať.  Hlavní   silniční  dostupností  z našeho města a blízkého okolí je silnice č.18 směrem na Boskovice a silnice č.372, 368  směrem na Letovice. Tyto silnice obyvatelé Velkých Opatovic a širokého okolí využívají hlavně při cestě do zaměstnání.  Obzvlášť silnice č.372,368 Jevíčko-Letovice je v katastrofálním stavu, ale i jiné silnice směrem od našeho města k Letovicím jsou na tom podobně. Také údržba silnic se provádí nekvalitně a  nekvalifikovaně. Tady se nabízí otázka, když neschopné politiky vyřadí voliči, neschopní úředníci zůstanou?

 V příštím roce nás čekají komunální volby. Jak se na ně připravuje MO ANO Velké Opatovice? A daří se Vám získávat nové členy do Hnutí ANO?

Ještě v tomto roce chceme zorganizovat setkání všech občanů, kteří by za nás kandidovali do komunálních voleb 2014. Co se týká propagace naší MO, tak za nás musí mluvit hlavně výsledek naší práce v komunální politice a aktivita našich členů. Každý rok se jako jediná organizace zúčastňujeme akce Ukliďme Česko a v městském zpravodaji pravidelně informujeme o našich aktivitách.Tady bych chtěl poděkovat panu Ing. Jendřejasovi , který příspěvky publikuje.

Zájemce o členství v naší MO ANO bych rád touto cestou pozval do našich řad. Hledáme lidi, kteří se chtějí  upřímně angažovat v místní politice.

Každý zájemce mě může  kontaktovat na e-mailu: mo.velke.opatovice@anobudelip.cz

Představte si, že Vaše MO vyhrála ve Velkých Opatovicích komunální volby. Kdo by mohl být podle Vás koaličním partnerem a co by byl první velký úkol po komunálních volbách?

Na tuto otázku je předčasné odpovídat. Pokud bude kladně hodnocena nynější koalice, myslím, že občané budou chtít, aby pokračovala po i volbách.

Srpen je prázdninovým měsícem a tak mi to nedá a zeptám se, na co by jste nás pozval ve Velkých Opatovicích a na co v okolí?

Především do krásného anglického parku, který obklopuje místní zámek. Nesmím zapomenout na  Jiřinkové slavnosti spojené s cyklovýletem okolo Malé Hané, které se konají na konci srpna. Letošní ročník byl pod záštitou hejtmana JMK,  JUDr. Bohumila Šimka.

Děkuji za rozhovor

21. 8. 2017