Kandidáti

Blansko - seznam kandidátů do zastupitelstva

Mgr. Lenka Dražilová, MBA

54 let, člen hnutí ANO

Ing. Jan Nečas

48 let, člen hnutí ANO

Ing. Pavel Matuška

57 let, člen hnutí ANO

Ing. Jiří Míšenský

65 let, člen hnutí ANO

Marta Gronová

70 let, nestraník

Pavel Šich

55 let, člen hnutí ANO

Bohuslav Kučera

51 let, člen hnutí ANO

Pavel Blata

62 let, nestraník

Mgr. David Velikovský

42 let, člen hnutí ANO

Pavel Langr

62 let, člen hnutí ANO

Naši lidé

Blansko - seznam našich lidí

Ing. Jan Nečas

47 let, předseda OO ANO Blansko, předseda Výboru pro dopravu a územní plánování KÚ JMK

Lenka Šebelová

36 let, 1. místopředsedkyně OO Blansko, předsedkyně MO Jedovnice, členka rady městyse Jedovnice

Ing. Jiří Míšenský

65 let, předseda MO ANO Blansko, zastupitel města Blanska

Josef Škvařil

46 let, předseda MO ANO Ostrov u Macochy, zastupitel obce Ostrov u Macochy

Soňa Bychlerová

51 let, předseda MO ANO Adamov, zastupitelka města Adamova

Mgr. Lenka Dražilová

MBA, 54 let, zastupitelka KÚ JMK, zastupitelka města Blanska

Program

1.

ŘÍZENÍ MĚSTA

 • Analýza fungování městského úřadu a restrukturalizace jeho organizační struktury vedoucí k zefektivnění jeho činnosti
 • Vytvoření uživatelsky přijatelnějšího webu města Blanska pro občany
 • Zveřejňování jednání zastupitelstva on-line na internetu
 • Zjednodušení komunikačního portálu usnadňujícího řešení problémů občanů včetně zpětné informovanosti
 • Realizování anket a dotazníkových šetření na aktuální témata
 • Využívání expertních stanovisek pro významné projekty města
 • Podpora vzniku osadních výborů v místních částech města
 • Zpracování a zavedení komplexního protikorupčního programu

  Úřad přátelský k občanům i zaměstnancům

2.

EKONOMIKA

 • Transparentní účet města – průběžné zveřejňování hlavních finančních operací
 • Centrální nákupy materiálů a služeb pro městský úřad i městské organizace
 • Souhrnné zpracování podrobných informací o reálném stavu nemovitého majetku města (pasportizace)

  Hospodárná radnice – náš cíl

3.

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Nemocnice Blansko - zachování rozhodujícího vlivu města, podpora změn příznivých pro občany a zaměstnance, k navrhovaným investicím využívání expertních stanovisek
 • Podpora domácí individuální péči o seniory, zdravotně postižené a těžce nemocné spoluobčany
 • Systém podchycení osamělých osob, které potřebují pomoc
 • Koncepce sociálního bydlení ve městě

  Vstřícná nemocnice,
  úcta k seniorům – naše vizitka
4.

SENIOŘI

 • Městský klub důchodců – hledání vhodných prostor pro další aktivity seniorů
 • Slevy pro seniory na akcích pořádaných městem ( „Blanenský seniorpas“ )
 • Podpora mezigeneračního propojení (spolupráce s učilišti a středními školami)
 • Rozšíření kapacity univerzity třetího věku
 • Vybavení a podpora kroužku výpočetní techniky

  Blansko, vlídné město i pro seniory
5.

ŠKOLSTVÍ

 • Výstavba nového pavilonu ZŠ TGM a odstranění nevyhovující budovy školní jídelny
 • Nové odborné učebny na všech základních školách
 • Generální opravy inženýrských sítí ve školních budovách
 • Podpora technického vzdělávání v mateřských školách
 • Podpora dětských skupin ve městě
  Kvalitní prostředí pro kvalitní výuku
6.

DOPRAVA

 • Přemostění na Staré Blansko – prioritní podpora dokončení jedné z nejdůležitějších infrastrukturních staveb
 • Komplexní zpracování řešení křižovatek ležících na průtahu městem
 • Komplexní řešení parkování v Blansku
 • Propojení parkoviště nad nemocnicí s nemocnicí
 • Efektivnější trasování linek MHD
  Jízda městem bez komplikací
7.

KULTURA

 • Zlepšení činnosti Kulturního střediska města Blanska, zefektivnění provozu ztrátové stávající galerie
 • Efektivnější využití městských prostor - výstavy, besedy, autorská čtení apod.
 • Spolupráce se zájemci o obnovení divadelního souboru
 • Podpora umění do ulic – koncerty, výstavy, workshopy
  Dejme šanci umělcům
8.

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • Výstavba krytého aquaparku – komplexní oprava „lázní“ tak aby komplex sloužil široké veřejnosti k relaxaci
 • Zpřístupnění sportovišť pro širokou veřejnost – rozšíření hodin pro veřejnost v krytém bazénu, na zimním a atletickém stadionu
 • Podpora výstavby multifunkční nafukovací haly v prostorách ASK Blansko pro využití širokou veřejností
 • Ostrov Ludvíka Daňka – podpora přestěhování průmyslového areálu mimo sportovní ostrov – rozšíření areálu pro další pohybové aktivity pro sportovní oddíly i širokou veřejnost, rekonstrukce stávající ubytovny (šatny, kanceláře, občerstvení, sociální zařízení)
 • Výstavba cyklostezek – podpora dalšímu budování cyklostezek a cyklotras ( směr Moravský kras a Brno )
 • Podpora projektu zatraktivnění rekreační oblasti Pálava – podpora výstavby Lanového centra, singleatrailů a dalších aktivit pro všechny. Rekonstrukce sociálních zařízení na standardy 21. století
 • Vybudování dětského hřiště v lokalitě ulic 9.května/Údolní
 • Dopravní hřiště – zavedení pravidelných hodin pro veřejnost
  Nechceme jezdit sportovat a relaxovat mimo Blansko
9.

URBANISMUS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Postupná realizace nové vize středu města
 • Podpora urychlení rekonstrukce „výškové“ budovy a přilehlého okolí
 • Přeměna zámeckého parku na plnohodnotný městský park – důstojná relaxační zóna přímo ve středu města
 • Více zeleně a méně betonu v ulicích
 • Pravidelný úklid města
 • Podpora funkčního systému třídění odpadů
 • Doplnění městského mobiliáře (lavičky hřbitov, střed města, zámecký park, koše na psí exkrementy)
  Dejme centru města jeho srdce
10.

BEZPEČNOST

 • Zavedení Portálu městské policie na nových stránkách města Blanska
 • Důraz na pochůzkovou činnost, zajištění veřejného pořádku a rozšíření dohledového systému
 • Boj proti vandalismu, sprejerství a rušení veřejného pořádku
  Bezpečné Blansko bez vandalismu

Akce

Kontakt

Jan Nečas blansko@anobudelip.cz
Předseda OO Blansko
601 562 029
Lenka Šebelová mo.jedovnice@anobudelip.cz
1. Místopředsedkyně OO Blansko
Lukáš Holík mo.boskovice@anobudelip.cz
Místopředseda OO Blansko
775 306 922